Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg gi en personlig gave til fadderbarnet/familien?
Det enkleste er å bruke nettsiden du nå er på. Trykk på bildet av barnet/familien du ønsker å gi en gave til, og trykk på ikonet «Gi en gave og send en hilsen».
Du kan også sende en pakke via posten, til vårt kontor. Husk da å merke gaven med navn og nummer på fadderfamilien eller fadderbarnet.

Kan jeg besøke mitt fadderbarn eller fadderfamilie?
Ja, det kan du. Det enkleste er å bli med på en av våre fadderturer. Da får du besøke fadderbarnet/familien din og får god kunnskap om arbeidet i felt.
Du kan også besøke barnet ditt på egenhånd. Ta kontakt med kontoret og vi formidler kontakt og organiserer et møte for deg/dere. Dersom du reiser på egenhånd må du ta kontakt med oss minst 6 uker i forveien.

Kan jeg få fadderbarn eller fadderfamilie på besøk til Norge?
Nei. Dette er gjort av hensyn til barnas og familiens eget beste fordi det er vanskelig å oppleve vår vestlige verden for så å måtte reise tilbake til Øst-Europa.

Hvor mye av fadderbidragene overføres til arbeidet?
Ca 80 % av fadderbidragene overføres direkte til feltarbeidet. Grunnen til at 20 % holdes tilbake i Norge er at kostnader forbundet med informasjons¬utsendelse, oversettelse av årlige oppdateringer, sortering av post og gaver osv. er en relativt kostnadskrevende operasjon.